قوانین مدنی

ماده 264 قانون مدنی

ماده 264 قانون مدنی

ماده 264 قانون مدنی

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1-به وسیلهي وفاي به عهد
2-به وسیله ي اقاله
3-به وسیله ي ابراء
4-به وسیله ي تبدیل تعهد
5-به وسیله ي تهاتر
6-به وسیله ي مالکیت مافی الذمه

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *