تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

ماده (4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:

تصویب نامه و تصمیم نامه : ه45628ت/17134 تاریخ تصویب نامه و تصمیم نامه 1393/02/20

شماره:17134/ت 45628هـ

تاریخ:20/02/1393

ماده (4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:


 
 
 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 
هیئت وزیران در جلسه 10/2/1393 به پیشنهاد شماره 41/34/117/24205 مورخ 3/8/1389 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد مجوز مورخ 14/8/1381 فرماندهی معظم کل قوا تصویب کرد:
ماده(4) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح،موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985هـ مورخ 20/4/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده4- سازمان های بیمه و بازنشستگی شامل صندوق های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح و شرکت سرمایه گذاری تجمیع و کلیه فعالیت های اقتصادی آنها ادغام و با حفظ سامانه های پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان آنها، در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می گیرند.
تبصره- شرکتها و واحدهایی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فعالیت آنها در راستای اهداف سازمان است به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب شورای عالی به شرکتها و واحدهای زیر مجموعه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملحق می شوند. در صورت ضرورت، شرکتها و موسسات جدید بنا به تصویب شورای عالی در قالب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می گردند.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *