لغو تصویب نامه شماره248191/ت45386 هـ مورخ 16/12/1390موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر

لغو تصویب نامه شماره۲۴۸۱۹۱/ت۴۵۳۸۶ هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر


شماره:۱۸۰۳۰/۲۳۰/ص
تاریخ:۱۵/۱۰/۱۳۹۲
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
۱۰۸
۹۲
——-
س
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران                                                 
ادارات کل امور مالیاتی               
موضوع
لغو تصویب نامه شماره۲۴۸۱۹۱/ت۴۵۳۸۶ هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰موضوع انتقال بدهی ناشی از
مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر 
 پیرو بخشنامه شماره۱۱۶۴۰/۲۳۰/د مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲در ارتباط با معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۲۹/۹/۱۳۸۹، با توجه به اینکه شرکت های مذکور بر اساس تصویب نامه شماره ۲۴۸۱۹۱/ت ۴۵۳۸۶ هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ هیات محترم وزیران نسبت به انتقال مابه التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسائی درآمد اقدام نموده اند از آنجائیکه تصویب نامه مذکور به موجب نامه شماره ۶۱۳۳۹ هـ ب مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویرپیوست) عنوان رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده ، لذا یادآور می گردد :
۱- درصورتیکه هریک از شرکت های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد درسال۱۳۹۰ اقدام نموده اند چنانچه در سال ۱۳۹۱ یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند ، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقرارت بند ۱۴-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است ، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود.
۲- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند یک فوق، شرکت مجددا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت ۲۹/۹/۱۳۸۹ اقدام نماید، درآمد مابه التفاوت شناسایی شده به موجب بند ۱۴-۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود.
۳- در مواردی که درآمد مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۲۹/۹/۱۳۸۹ توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می گردد، (مابه التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجددا شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هریک از سنوات مذکور زیان ابرازی مودی تایید شده باشد ، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تایید سنوات مذکور ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی می باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هریک از سنوات مورد اشاره ( ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ لغایت ۲۹/۹/۱۳۸۹) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتبا به مودی اعلام شود.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا:مطابق بخشنامه
مدت اجرا:مطابق بخشنامه
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ی ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
* لطفا هرگونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره ۳۹۹۰۳۰۱۱ با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید
 
 
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi