بخشنامه های مالیاتی

لازم الاجراء‌ شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین از تاریخ 26/08/1386

لازم الاجراء‌ شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین از تاریخ 26/08/1386


شماره:97502/210
تاریخ: 06/11/1386
پیوست:
 
بخشنامه
 
1386
168
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
لازم الاجراء‌ شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین از تاریخ 26/08/1386
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین مصوب 20/01/1385 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 26/08/1386 (مطابق با 17/11/2007 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء‌ گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول ژانویه 2008 میلادی (مطابق با یازدهم دی ماه 1386) حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء‌ و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند کـه مـفاد قـانـون مـوصـوف را نستبت بـه عمـلکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء‌ شدن این قانون، در مورد اتباع و مقیمین دولت پادشاهی بحرین و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.
 
 
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
دامنه کاربرد:‌ 1- داخلی                2- خارجی
مرجع پاسخگوئی: دفتر فنی مالیاتی تلفن: 33967793
تاریخ اجراء:از 11/10/1386
مدت اجراء:
مرجع ناظر: معاون فنی و حقوقی
نحوه ابلاغ:‌فیزیکی
بخشنامه های منسوخ (شماره و تاریخ):
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 168- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی‌ موافقت­نامه‌های…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *