موضوع

قسمت آخر بند 8 ماده 91 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

قسمت آخر بند 8 ماده 91 در محاسبه مالیات حقوق- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: 9241/4/30

تاریخ: 16/11/1380

پیوست:
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 9696- 16/7/80

مربوط به مالیات بر درآمد حقوق

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1379
شماره حوزه مالیاتی1725
شماره سرممیزی مالیاتی172
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: 20/8/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7016-4/30 – 29/8/80
 
خلاصه واخواهی:احتراما به رای هیاتحل اختلاف مالیاتی تجدید نظر در مورد مالیات حقوق عملکرد 1379 مدیرعامل شرکت                اعتراض داشته و تقاضای نقض رای و رسیدگی مجدد را دارد.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی و مطالعه اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه و در نظر گرفتن مفاد بند 3-7 بخشنامه شماره10085-30/3/80 وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی به شرح آتی انشاء رای می نماید:
به حکایت اوراق مضبوط در پرونده امر(برگهای ردیف 33-35 و 44 پرونده مالیاتی) مودی مستنداتی در رابطه با میزان حقوق پرداختی، به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تسلیم نموده که هیچیک از آنها حاکی از پرداخت مبلغ 1400 دلار حقوق و مزایای ماهیانه به نحوی که در رای هیات مذکور تعیین گردیده نمی باشد. زیرا بیشترین پرداختی طبق برگ 33 پرونده مالیاتی مبلغ 775 دلار می باشد که مبلغ 50 دلار آن حق ایاب و ذهاب بوده و به استناد قسمت آخر بند8 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات می باشد.از طرفی درآمد حقوق مورد رای هیات تجدید نظر ظاهرا هیچگونه تناسبی با درآمد حقوق و مالیات سنوات 77 و 78 شخص مورد نظر که به موجب رای دیگری قطعی گردیده(برگ ردیف 34 پرونده مالیاتی)ندارد. بنا به مراتب یاد شده این شعبه رای مورد واخواهی را که از توجیه و استدلال لازم و کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبرنوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها