قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 16

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده ۱۶

ماده 16 پایانه های فروشگاهی

ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

صدور و تمدید و ابطال پروانه کسب و کارت بازرگانی

مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مودیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مودیان است.


سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

فیلم و ویدئو ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی

سوالات متداول ماده 16 قانون پایانه های فروشگاهی

جهت صدور و تمدید پروانه کسب سامانه اصناف چه مدت زمان جهت معرفی در کارپوشه مودیان را دارد؟

شش ( 6 ) ماه زمان دارد تا سامانه خود را بدون معرفی در کارپوشه ثبت ننماید.

جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی چه مدت زمان جهت معرفی در کارپوشه مودیان را دارد؟

شش 6 ماه زمان جهت طرح سامانه ای که بدون معرفی ثبت نشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *