قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – ماده 9

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - ماده 9

ماده 9 پایانه های فروشگاهی

ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

جرایم کتمان و کم اظهاری و بیش اظهاری

 در صورتی که مودی، برخی از فعالیت ­ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب ­های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.


جرایم ماده 22


penalty

عدم پذیرش و امتناع فاکتور در کارپوشه

در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. درصورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره ­های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

فیلم و ویدئو ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی

سوالات متداول ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی

در صورت کتمان فاکتور در سامانه مودیان چه جرائمی در انتظار مودی می باشد

مشمول جریمه مطابق ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میگردد

آیا سامانه مودیان تخلفات را به مودی اعلام میکند؟

بله سازمان مکلف است موارد تخلف را به اطلاع مودیان برساند

آیا اگر مودی موارد اعلامی تخلف را بپذیرد و آنها را اصلاح نماید مشمول جریمه خواهد شد؟

بله صرفا مشمول جریمه های ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان میگردد

اگر مودی در ثبت قیمت یا مقدار فروش اعلام کم یا بیش اظهاری نماید؟

اگر بپذیرد و اصلاح نماید مشمول جرائم ماده ۲۲ خواهد شد.
اگر پذیرش نکرده و امتناع نماید باید به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود

اگر هیات حل اختلاف تایید تخلف را بپذیرد سازمان چه وظایفی دارد

سازمان می تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره ­های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *