مالیات های مستقیم (ق م م)

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 265

مالياتهاي مستقيم ماده 265
ویدئو و فیلم آموزشی ماده 265 قانون مالیات مستقیم

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 265

 جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

  • الف – شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.
  • ب – گزارش رسیده از مراجع رسمی.
  • پ – مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود.
  • ت – مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.
  • تبصره دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر ‌و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اعلام‌شود. هیأت مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد رأسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.(1)

1.به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، در ماده ( 265 ) قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» ‌شد.

سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *