مالیات های مستقیم (ق م م)

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 25

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 25

فهرست ماده 25 قانون مالیات های مستقیم ( ق م م )

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 25

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.
وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

مالیات بر ارث خانواده شهدا

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.


ویدیو قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 25

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 25

مالیات بر ارث چه طبقه ای از خانواده شهدا معاف از مالیات می باشد؟

طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهید

آیا طبقه سوم خانواده شهدا باید مالیات بپردازند؟

بلی باید پرداخت نمایند

آیا همسر شهید معاف از مالیات ارث می باشد

بلی نسبت به اموال شهید معاف می باشد

آیا برادر و خواهر شهید معاف از مالیات ارث می باشد؟

بلی نسبت به اموال شهید معاف می باشد

آیا پدر و مادر شهید معاف از مالیات ارث می باشد؟

بلی نسبت به اموال شهید معاف می باشد

آیا فرزند شهید معاف از مالیات ارث می باشد؟

بلی نسبت به اموال شهید معاف می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *