مالیات های مستقیم (ق م م)

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 11

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 11

ماده 11 – در تاریخ 1380/11/27 حذف شد

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 11

میزان محصول کشاورزی وسیله ادارات دارایی از طریق ممیزی برآورد و نتیجه آن به مؤدی ابلاغ خواهد شد. در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نتیجه ممیزی کتباً اعتراض نکند نتیجه ممیزی قطعی خواهد شد و در صورت اعتراض پرونده برای رسیدگی به کمیسیون کشاورزی مرکب از یک نفر نماینده اداره دارایی و یک نفر نماینده اداره کشاورزی و یک نفر معتمد محل بصیر در امور کشاورزی که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار احاله خواهد شد. رأی کمیسیون که با دعوت قبلی از مؤدی صادر می‌شود با  اکثریت قطعی است.

تبصره – آیین‌نامه راجع به نحوه ممیزی املاک کشاورزی و ممیزی سایر درآمدهای موضوع این بخش از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصاد و دارایی

ماده 11 قانون مالیات های مستقیم

ماده 11 قانون مالیات های مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *