مالیات های مستقیم (ق م م)

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 106

قانون مالیاتهای مستقیم – ماده 106

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) براساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد(94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود.(1)


1. به موجب بند 26 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 متن ماده (106) قانون اصلاح شد.
” ماده 106- درآمد مشمول مالیات درمورد اشخاص حقوقی( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقررشده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) این قانون و در موارد مذکور در ماده (97) این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد.”

سازمان امور مالیاتی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *