سایر اطلاعات

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها

2 16

قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها

شماره: 8578

مورخ: 1401/01/23

وزارت کشور

مجلس شورای اسلامی

نهاد ریاست جمهوری( معاونت حقوقی رئیس جمهور)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری ها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 04/12/1400 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2639/11-48 مورخ 21/01/1401 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ردیفقوانین و احکام مالیاتی نامعتبر حوزه شوراها و شهرداری هامواد مالیاتی
1.قانون متمم بودجه یکساله 1311 مملکتی مصوب 28/12/1310ماده 2
2.قانون اعطای امتیاز نفط به شرکت نفط انگلیس و ایران محدود مصوب 07/03/1312ماده 6
3.قانون متمم بودجه سال 1320 کشور مصوب 29/12/1319  ماده 9
4.قانون بودجه سال 1336 کل کشور مصوب 28/12/1335تبصره 29
5.قانون بودجه سال 1341 کل کشور مصوب 17/08/1343تبصره 56
6.قانون تاسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 21/01/1350ماده6
7.قانون تشکیل صندوق مشترک شهرداریها مصوب 28/02/1354ماده 27
8.قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب 03/04/1354بند الف ماده واحده
9.منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمنهای ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات مصوب 03/08/1354تبصره 1 ماده 10   تبصره 2 ماده 14
10.قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی 07/08/1360ماده 5
11.قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360 تبصره 1 ماده 11
12.قانون بودجه سال 1374 کل کشور مصوب 28/12/1373جزء 1 بند الف تبصره 16
13.قانون برنامه اول توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/1368تبصره 50
14.قانون برنامه سوم توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379ماده 58
15.قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380تبصره 3 ماده 1 (موضوع تبصره 3 ماده 2 اصلاحی) و تبصره 2 ماده 49 (موضوع تبصره 2 ماده 107 اصلاحی)
16.قانون بودجه سال 1377 کل کشور مصوب 08/11/1376بند ج و جزء 2 بند د تبصره 8
17.قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 13/11/1377بندهای ب و ج تبصره 8
18.قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387تبصره 3 ماده 15
19.قانون بودجه سال 1393 کل کشور مصوب 06/12/1392  بند و تبصره 3
بند هـ تبصره 6
20.قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393بند هـ تبصره 6
بند هـ تبصره 9
21.قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/2/1395 بند د تبصره 5
22.قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395جزء 1 بند و تبصره 6
23.قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)تبصره 2 بند الف مادده 117 ( بند الف ماده 175)
24.قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب19/2/1390 جزء پ بند 40 /بند 117
25.قانون بودجه سال 13392 کل کشور مصوب 19/3/1392تبصره 2 جزء 3-3 بند 3 جزء 26-40 /تبصره بند 53 /بند 89
26.قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 26/12/1396بند ط تبصره 6/
27.قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21/12/1397جزء 4 بند الف ت بصره 14
28.قانون بودجه سال 13999 کل کشور مصوب 26/12/1398جزء 3 بند ت و بند ث تبصره 6/ حزء 3 بند الف تبصره 14

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *