موضوع

قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی


شماره: 180531
تاریخ:22/9/1390
پیوست:دارد
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
«قـانون امـور گـمرکی» که در جـلسه عـلـنی روز یکـشنبه مـورخ بیـست و دوم آبـان ماه یکـهزار و سیـصد و نـود مـجلس شـورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/1390 به تائید شورای نگـهبان رسـیده و طی نـامه شماره 57445/373 مــورخ 16/9/1390 مـجلـس شـورای اسـلامی واصـل گــردیده اسـت، بـه پـیوسـت جـهت اجـراء ابـلاغ مـیگـردد.
 
 
محمود احمدینژاد
رئیس جمهور
 
 
شماره: 57445/373
تاریخ:16/09/1390
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
 
عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلسشورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 22/8/1390 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
 
 علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها