قانون مالیات ارزش افزوده

قانون ارزش افزوده – ماده 23

ارزش افزوده ماده 23
ویدئو و فیلم آموزشی ماده 23 قانون مالیات ارزش افزوده

ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب 1400/03/02)

ماده 23ـ ساختار و تشکیلات مورد نیاز سازمان در سطح کشور و استان‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و با توجه به شاخصهایی مانند میزان وصول مالیات، تعداد پرونده‌ها و تعداد مودیان بدون الزام به رعایت سطح تقسیمات کشوری با رعایت بند «الف» ماده‌ (28قانون برنامه ششم توسعه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء است.


ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده(قدیم) تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *