قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت

قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت


شماره:۷۹۰۷۸
تاریخ:۱۸/۰۴/۱۳۹۰
پیوست:دارد
 
 
نهاد ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
 
قـانون تشـکیل دو وزارتـخانه “تعـاون، کـار و رفاه اجتـماعی” و ” صنـعت، مـعدن و تجارت” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۰ به تـایید شـورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۳۹۲۱/۵۵۰ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
 
 
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
 
 
 
شماره:۲۳۹۲۱/۵۵۰
تاریخ:۱۴/۰۴/۱۳۹۰
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
عطف به نامه شماره ۶۸۸۵۸/۴۶۵۱۴ مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت که با عنوان لایحه دو فوریتی وظایف و اختیارات دو وزارتخانه کار و رفاه اجتماعی و صنعت و تجارت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۴/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
 
علی لاریجانی
 
 
قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و صنعت، معدن و تجارت
 
شماره :۲۳۹۲۱/۵۵۰
تاریخ :۱۴/۰۴/۱۳۹۰
پیوست :
 
ماده واحده- به موجب این قانون از ادغام سه وزارتخانه تعاون ، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی و در وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی به ترتیب دو وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و صنعت ، معدن و تجارت تشکیل می شود و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارتخانه ها و وزیران یاد شده بوده است به دو وزارتخانه جدید و و وزیران آنها منتقل می گردد .
تبـصره ۱ – کـلیه امـکانات ، تعهدات ، اعتبارات نیروری انسانی و اموال منقول و غیر منقول در وزارتخانه های تعاون ، کار و امور اجتماعی و رفاه و تـامین اجتماعـی به وزارت تـعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نیز در وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت صنعت ، معدن و تجارت منتقل می گردد .
تبصره ۲ – تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنجم توسعه ، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی و مدیرت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و حسب مورد وزیر مربوطه ظرف شش ماه انجام و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد .
تبصره ۳- در کلیه قوانین به جای وزارتخانه های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزیران آنها جایگزین می شود .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهاشنبه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید .
 
علی لاریجانی 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi