بخشنامه شماره 211/3754/1967 تاریخ 1381/08/06

*قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور

*قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور


شماره: 1967/3754/211
تاریخ: 06/08/1381
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل
دفتر
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
تصویر قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهشتاد ویک به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید