قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور

قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور


شماره:۶۱۴۲
تایخ:۲۷/۰۱/۱۳۹۱
پیوست: دارد
     
وزارت جهاد کشاورزی
 
«قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مـصـلحـت نظـام تـشـخیـص داده شـد و طـی نـامه شـمـاره ۸۵۲/۲۸۴ مـورخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
 
 
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
 
 
 
شماره: ۸۵۲/۲۸۴
تایخ: ۱۹/۰۱/۱۳۹۱
پیوست:
 
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
عطف به نامه شماره ۲۱۰۵۶۰/۴۱۳۲۶ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۶/۱۳۸۸ مجلس که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای تبصره (۲) ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
 
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
 
قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
 
ماده واحده ـ ماده (۳۳) قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بـهـره بـرداری از جنگلـها و مراتع کشـور مـصوب ۹/۴/۱۳۸۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های (۲)، (۳) و (۴) آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق گردید:
الف ـ در ماده (۳۳) عبارت «هیأت سه نفره» به عبارت «هیأت پنج نفره» اصلاح و عبارت «مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد)» بعد از عبارت «مدیرکل منابع طبیعی» اضافه شد.
ب ـ در تبصره (۲) ماده (۳۳) بعد از عبارت «با توافق طرفین تصمیم گیری و رأی صادر می نماید» عبارت «شعب مذکور مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضائیه می باشند جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و آرای صـادره با رأی مـثبت اکثریت حاضر در جلـسه اعتبار دارد» اضـافه شد. ضمنا عبارت «یا یک سال از لازم الاجراء شدن این قانون» جایگزین عبارت «تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۷» شد.
پ ـ تبصره (۴) سابق به تبصره (۳) تغییر یافت و با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب شد:
تبصره۳ـ در صورتی که مجری طرح وجـهـی بـابـت خـریـد اراضـی بـه حـساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.
ت ـ تبصره (۳) سابق به تبصره (۴) تغییر یافت و با تغییراتی به شرح زیر تصویب شد:
تبصره۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های مجری (موضوع تبصره «۳») را تأمین و به مجری پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع نموده و سپس رأی قاضی و تصمیم نهائی هیأت مبنی بر فسخ، واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند.
ث ـ تبصره (۶) سابق به تبصره (۷) تغییر یافت.
ج ـ تبصره ذیل به عنوان تبصره (۶) به قانون الحاق گردید:
تبصره۶ـ پرونده های مشمول تبصره های (۲) و (۵) این قانون که در شعبه یا شعب قضائی مربوطه تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، اقامه دعوا گردیده و منجر به صدور حکم شده، حکم صادره قطعی و قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
 
 
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi