فعالیت گچ بری پیش ساخته

فعالیت گچ بری پیش ساخته


شماره:۵۰۱۷۷/۱۷۲/۲۱۱

تاریخ:۰۹/۱۰/۱۳۸۵

پیوست: دارد
 
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
 
 
پیـرو بخـشنامه های شـماره ۲۹۵۰۲/۲۵۵۶/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۲ و ۲۲۰/۷۷۵-۲۱۱ مورخ ۲۵/۱/۸۲ و ۴۰۵۸/۹۳۶-۲۱۱ مورخ ۲۰/۳/۸۳ و تصویر نامه شـمـاره ۸۵۴/۱۲۱ مــورخ ۲۶/۱/۸۵ سـازمـان صـنایع دسـتی ایـران کـه در پـی اسـتعـلام شماره ۲۳۰۳۶/۳۹۱۸-۲۱۱ مورخ ۲۷/۱۲/۸۴ (تصویر پیوست)واصل گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 شماره:۲۳۰۳۶/۳۹۱۸/۲۱۱
تاریخ:۲۷/۱۲/۱۳۸۴
پیوست:
 
 
مدیر عامل محترم سازمان صنایع دستی ایران
 
احتراما، با عنایت به فعالیتهای مذکور در بند(گ) نامه شماره ۷۷۷۱/۱/۱۱۰ مورخ ۲۹/۱۱/۸۱ آن سازمان خواهشمند است اعلام فرمائید اشخاصی که در ارتباط با تولید انواع قطعات گچی اصطلاحا(گچ بری پیش ساخته) فعالیت می نمایند مصنوعات و تولیدات افراد مورد نظر نیز جزء صنایع دستی مورد اشاره در بند یاد شده « گچ بری» تلقی می گردد یا خیر.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
شماره: ۲۹۵۰۲/۲۵۵۶/۵/۳۰
تاریخ: ۲۰/۰۶/۱۳۷۲
پیوست:
 
بپیوست تصاویر فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی کشور همراه با تعاریف و ویژگیها و طبقه بندی صنایع مذکور ، واصله ازسازمان صنایع دستی ایران به لحاظ ارتباط با ماده ۱۴۲قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن ، مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
 
 احمد حسینی
 معاون درآمدهای مالیاتی
 
 
 
شماره: ۲۲۰/۷۷۵/۲۱۱
تاریخ: ۲۵/۰۱/۱۳۸۲
پیوست:
  
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
  
پیرو بخشنامه شماره ۲۹۵۰۲/۲۵۵۶/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۶/۷۲ معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی ۱۲۳ رشته از صـنایـع دسـتی کشـور هـمراه با تعـاریف ، ویـژگی هـا و طـبقـه بنـدی صنـایع مـذکور واصـله از سـازمـان صـنایع دسـتی ایـران ، تصـویر نامه شماره ۷۷۷۱/۱/۱۱۰ مورخ ۲۹/۱۱/۸۱ سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
 
 محمد قاسم پناهی
 معاون فنی و حقوقی
 
شماره:۴۰۵۸/۹۳۶/۲۱۱
تاریخ:۲۰/۰۳/۱۳۸۳
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی  
اداره کل 
هیأت عالی انتظامی
دفتر  
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر 
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی 
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
 
پیرو بخشنامه شماره ۲۹۵۰۲/۲۵۵۶/۵/۳۰ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۲ و۲۲۰/۷۷۵-۲۱۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۲ و ضمایم مربوط به تصویر نامه شماره ۴۳۰۲/۱/۱۱۰ مورخ ۴/۳/۱۳۸۳ سازمان صنایع دستی ایران که به موجب آن رفوگری فرش ورنگرزی سنتی (گیاهی) نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
                                                                                            
محمد قاسم پناهی 
معاون فنی وحقوقی
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۴۲ – درآمد کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است …
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi