رای شورا شماره 30/4/3757 تاریخ 1372/03/09

*فعالیتهای هنری

*فعالیتهای هنری


شماره: 3757/4/30
تاریخ: 09/03/1372
پیوست:
 
نامه شماره 634/5/30- 18/2/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و موسسات عام المنفعه مشعر بر اینکه یکی از موارد مذکور در بند 3 ماده 2 ” تحقیقات فرهنگی ” و مورد دیگر ” تعلیم و تربیت ” می باشد و با اینوصف موقوفات عام و موسسات عام المنفعه ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه ” فرهنگ ” و ” تعلیم و تربیت ” استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: نظر به اطلاق و عموم کلمات ” فرهنگ ” و تعلیم و تربیت ” فعالیت های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی باشد و موقوفات عام و موسسات عام المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیتهای هنری نیز می شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 را بشرط رعایت سایر شرایط و آئین نامه مربوط خواهند داشت .
 
 
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبرنور بخش- علی اصغرمحمدی- محمد علی سعیدزاده
 

مواد قانونی وابسته
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید