موضوع

عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۵۱۹۵/۴/۳۰

تاریخ: ۲۵/۰۶/۱۳۸۰

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۵/۱/۷۸/۳-۲۸/۱/۷۸

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۶ منتهی به (۲۹/۷/۷۷)
شماره حوزه مالیاتی: ۲۰۳۳
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۲۰۳
اداره: کل مالیات بر شرکتها تهران
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۸/۲/۷۸
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۲۳۵۳-۴/۳۰-۱۱/۳/۷۸
 
خلاصه واخواهی: شرکت                  سهامی خاص متعلق به بنیاد                      است و سهامدار صد درصد شرکت                  میباشد، شرکت مذکور در سال ۷۵ مبلغ ۹،۷۷۲،۲۰۹،۱۵۴ ریال سود حاصل از نقل وانتقال املاک داشته که مالیات آن را طبق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم در منبع پرداخت و بنا به حکم ماده ۷۶ قانون مذکور بدون اینکه مشمول مالیات بند د ماده ۱۰۵ گردد سود مورد بحث را به صاحب سرمایه (این شرکت) اختصاص داده و در دفاتر قانونی شرکت ثبت و بشرح اظهارنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام گردیده است، حوزه مالیاتی ذیربط با هماهنگی سر ممیز و ممیز کل مربوطه علی رغم مقررات قانونی یاد شده و رأی شماره ۱۹۰۱-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۲/۶۹ شورای عالی مالیاتی از شرکت مطالبه مالیات بر درآمد نموده و مالیات مقطوع پرداختی را علی الحساب تلقی کرده است. این شرکت نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد با تقدیم لایحه در شش بند اعتراض و همزمان موضوع را از شورای عالی مالیاتی نیز استعلام که آن شورا بموجب پاسخ شماره ۱۱۱۴۴-۴/۳۰ مورخ ۱۰/۱۲/۷۷ مطالبه مالیات مجدد از آن بابت را غیر قانونی اعلام نمود که مورد اعتنای هیأت تجدید نظر واقع نگردیده است، چون هیأت حل اختلاف تجدید نظر بدون عنایت به موارد مذکور در لایحه تسلیمی شرکت و همچنین مفاد ماده ۷۶ و ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مقطوعیت مالیات مورد بحث و مفاد بخشنامه شماره ۵۶۶۳۶/۹۰۴۴-۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۱/۷۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و رأی و پاسخ شورای عالی مالیاتی بشرح مذکور و با برداشت نادرست از تقاضای شرکت و اظهارنظر غیر مرتبط وغیر قانونی مبادرت به رد اعتراضات شرکت نموده است لذا طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم از شورای عالی مالیاتی تقاضای نقض رأی مذکور را مینمایم.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه بشرح آتی انشاء رأی مینماید:
نظر به اینکه حل اختلاف بدوی بدون ارائه دلائل و مستندات قانونی کافی در خصوص رد یا قبول ادعای مودی صرفا با این تعطیل که ” سود متعلق به سرمایه گذاری شرکت مودی در شرکت سرمایه پذیر          (          ) بابت نقل و انتقال قطعی املاک مشمول مفاد ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ نمی شود.” اقدام مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه را عینا تأیید نموده است و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز بدون توجه به موارد اعتراض مجدد مودی و علی رغم مقررات قانونی مورد استناد وی از جمله رأی شماره ۱۹۰۱-۴/۳۰ مورخ ۱۲/۲/۶۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و نظریه شماره ۱۱۱۴۴-۴/۳۰ مورخ ۱۰/۱۲/۷۷ شورای مذکور که بنا به حکم صریح ماده ۷۶ قانون یاد شده ” مبتنی بر عدم مطالبه مالیات دیگری بابت درآمد نقل وانتقال املاک که مالیات آن به شرح ماده ۵۹ آن قانون وصول شده” صادر گردیده است، صرفا با این استدلال که ” چون شرکت سرمایه گذار در نقل و انتقال املاک مورد بحث دخالتی نداشته نمی توانند از مفاد ماده ۷۶ مذکور استفاده نماید” اعتراض مودی را رد و رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است لذا این شعبه رأی مورد واخواهی را از حیث شکایت واصله، بعلت نقض مقررات قانونی یاد شده و عدم رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۶۶۳۶/۹۰۴۴-۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۱/۷۷ معاون محترم درآمدهای مالیاتی نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله مینماید.
 
روح ا… باباسنگانی
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi