موضوع

عدم قبول ذخیره کاهش ارزی سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

عدم قبول ذخیره کاهش ارزی سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 نمونه آرای شعب

شماره: ۲۴۹۲/۴/۳۰

تاریخ:۲۰/۰۳/۱۳۸۰

پیوست:
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: ۳۰۶۹- ۱۴/۶/۱۳۷۹

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به ۳۰/۹/۱۳۷۶
شماره حوزه مالیاتی ۰۹۳۲
شماره سرممیزی مالیاتی ۰۹۳
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۳/۷/۱۳۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۷۰۴۶/۴/۳۰- ۲/۸/۱۳۷۹
 
 
خلاصه واخواهی:شرکت                            به دلیل اینکه سهام آن متعلق به شرکت                  ایران است،یک شرکت دولتی تلقی می شود.گزارش حوزه مالیاتی و سازمان حسابرسی نیز مبین همین معنی است و مرجع صالح برای رسیدگی به حسابهای شرکت و تعیین سود یا زیان آن، سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است،می باشد. لذا نامه شماره ۵۷۵۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ سازمان حسابرسی مبنی بر اینکه شرکت از جمله شرکتهای مشمول تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ نمی باشد مغایر وضعیت شرکت بوده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز در این خصوص بدون توجه کافی به وضعیت شرکت مبادرت به صدور رأی نموده. از طرف دیگر حوزه مالیاتی مبلغ      411 793 877 4 ریال ذخیره کاهش ارزش سهام را که بر اساس قیمت فروش سهام در بورس اوراق بهادار برآورد و ثبت گردیده، نپذیرفته و به سود شرکت اضافه کرده و هیئت تجدید نظر در این مورد بدون رسیدگی کامل و احراز واقعیت مبادرت به اخذ تصمیم نموده است.بنا به مراتب به رأی شماره ۳۰۶۹ مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۹ اعتراض داشته. درخواست رسیدگی دارد.
رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
چون سازمان حسابرسی دفاتر و حساب های شرکت مودی را از لحاظ مالیاتی مورد رسیدگی قرار نداده و علت آن را که ارتباطی با ماموران و مراجع مالیاتی ندارد، به موجب نامه شماره ۵۷۵۹ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۹ (برگ ۱۱۳ پرونده)، عدم شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ نسبت به شرکت مودی اعلام نموده و به هر ترتیب شرایط لازم برای تحقق حکم قسمت اخیر تبصره فوق الذکر فراهم نگردیده و نیز ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری در قوانین و مقررات موضوعه به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نشده و هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نتیجتا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی کرده، لذا از حیث مندرجات شکوائیه واصله نقض رأی مزبور موجبی ندارد. استواری آن و رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
 
حسن عباسی پناه
علی اصغرزندی فائز
غلامحسین مختاری
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi