قوانین وابسته مالیاتی, بخشنامه های مالیاتی

عدم شمول 5% علی الحساب به مواردی غیر از موارد مصرح در ماده 104

1227

عدم شمول 5% علی الحساب به مواردی غیر از موارد مصرح در ماده 104


شماره: 22946/ 1897/211

تاریخ: 14/06/1385

پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
چون در خصوص مصادیق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات …. ، سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور شفافیت موضوع و اجرای صحیح مقررات یادآور می گردد:
کسر علی الحساب مالیات مقرر در ماده قانونی یاد شده، منحصرا مربوط به وجوهی که بابت عناوین مصرح در متن ماده مذکور و سایر مواردی خواهد بود که حسب مقررات تبصره(5) توسط سازمان امور مالیاتی کشور، در موعد مقرر قانونی به عناوین فوق الذکر اضافه می گردد و قابل تسری به سایر موارد و حق الزحمه های پرداختی غیر مصرح نخواهد بود.
شایسته است، ادارات کل امور مالیاتی در اجرای حکم تبصره 5 ماده قانونی موصوف موارد پیشنهادی را تا پایان آبان ماه هر سال به معاونت فنی و حقوقی اعلام تا پیرو اطلاعیه قبلی ، اقدام لازم در مهلت مقرر بعمل آید.
 
 
علی اکبرعرب مازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *