قوانین وابسته مالیاتی, نمونه ای از آرا شعب

x

نمونه هایی از ارا شعب شماره 201/7498 تاریخ 1382/10/16

عدم رعایت معافیت موضوع اولویت 3ماده 132 قانون- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:همدان


 نمونه آرای شعب

شماره: 7498/ 201

تاریخ: 16/10/1382

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886- 6/3/82
مربوط به مالیات مشاغل
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی 351
شماره سرممیزی مالیاتی 35
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان
اداره امور مالیاتی شهرستان همدان
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 23/4/82
شماره و تاریخ ثبت شکایت 3733- 201-1/5/82
 
 
خلاصه واخواهی:اینجانب به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه به مدت 4 سال مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی بوده که از تاریخ پروانه بهره برداری و شروع فعالیت از معافیت مورد بحث برخوردار بودم تا در سال 79 برابر مجوز شماره 25576 مورخ 18/8/80 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه را به داخل شهر انتقال دادم که برابر پروانه قبلی و اقدامات حوزه مشمول معافیت بودم، این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده، فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است و مجوز جدیدی برای آن صادر نشده بنابراین نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و نظریه اعلام شده در رای را که انتقال به محل جدید را موجب لغو معافیت برای مدت باقیمانده تلقی نموده خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی دانسته، خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض می باشد.
رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد، مودی را برای باقیمانده دوره معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب7/2/71(از 1/1/79 لغایت6/8/79) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته، و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/2/82 ، با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 6/8/75 به مودی موصوف اعطاء شده و شرایط استفاده از معافیت مزبور برای باقیمانده دوره4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده و از طرفی حکم ماده 132 یاد شده با رعایت سایر مقررات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم،ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده نه محل اسقرار واحد تولیدی، و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مودی ذینفع از معافیت مالیاتی مربوطه نمی باشد، لذا بنا به مراتب یاد شده،از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رای مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رای مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
 
روح اله باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *