موضوع

عدم رعایت معافیت شرکت از تاریخ بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رودسر

عدم رعایت معافیت شرکت از تاریخ بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: رودسر


 نمونه آرای شعب

شماره:2478/ 4/30

تاریخ: 30/03/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی: 459- 7/9/1379

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375
شماره حوزه مالیاتی 051843
شماره سرممیزی مالیاتی 051840
اداره: امور اقتصادی و دارایی شهرستان رودسر
تاریخ ابلاغ رأی: 30/9/1379
شماره و تاریخ ثبت شکایت 8990/4/30- 19/10/79 و 9059/4/30- 24/10/79
 
 
خلاصه واخواهی: ضمن تذکر این نکته که صنایع نساجی با وضع نامطلوبی مواجهند، اعلام می نماید که حدود 25% ماشین آلات کارخانه در سال 1368 و بقیه ماشین آلات در سال 1372 راه اندازی که طبق قوانین مقرر گردید، سال 1372 را شروع بهره برداری قلمداد و از آن زمان به مدت هفت سال از مالیات معاف باشد.برای سال 1373و 1374 به همین نحو عمل شد ولی بنا به بخشنامه ای که به موجب آن بهره برداری به تشخیص ممیز مالیاتی است،بهره برداری را از سال 1368 که شرکت هنوز به تولید و بهره برداری لازم نرسیده بود در نظر گرفته و مالیات تا سال 1374 را معاف و برای سال 1375 مالیات سنگینی به میزان سه میلیارد و ششصد میلیون ریال محاسبه نموده اند. انتظار دارد به اعتراض شرکت در مورد عدم رسیدگی به موضوع معافیت مالیاتی عملکرد 1375و عدم اجرای قانون و مشکل پیش آمده رسیدگی عاجل فرمایند.
رأی:شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
بخشنامه شماره 43228/10242/4/30 مورخ 8/10/1376 معاونت درآمدهای مالیاتی که ممیز مربوط در گزارش رسیدگی خود به آن استناد نموده، به موجب دادنامه شماره 132 مورخ 21/6/1377 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، از طرفی مودی در مرحله رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح نامه های شماره 188/77-02 مورخ 28/3/1377 و 380/079 مورخ 23/6/1379(برگهای 195 لغایت 202 و 297 پرونده)مدعی گردیده که از سال 1368 تا سال 1371 فقط 30% ماشین آلات خریداری و نصب شده و در این سالها مشغول تولید آزمایشی بوده و مبدأ شروع معافیت را ابتدای سال 1372 دانسته. بنا به مراتب لازم بوده است هیئت با مطالعه تمامی سوابق مربوط به سالهای قبل از 1375 و از هر طریق مقتضی از جمله صدور قرار نسبت به اعتراض مطروحه رسیدگی بیشتری معمول و پس از احراز تاریخ واقعی شروع بهره برداری و مبدأ شروع معافیت، با توجه به شرایط لازم قانونی نسبت به ادعای مودی با ذکر مدت معافیت(درصورت داشتن استحقاق)، به طور مستدل نفیا یا اثباتا اظهارنظر و اقدام به صدور رأی نماید و چون به نحو مذکور عمل نگردیده و هیئت صرفا با اشاره به سوابق مربوط به سنوات 1371 لغایت 1374 و بدون هر گونه توضیح دیگری در خصوص ادعای مودی مبادرت به صدور رأی نموده،لذا به رأی صادره به لحاظ عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید.
 
حسن عباسی پناه
علی اصغرزندی فائز
غلامحسین مختاری
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها