موضوع

عدم توجه به بند2 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: بجنورد

عدم توجه به بند۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: بجنورد


 نمونه آرای شعب

شماره: ۴۳۴۰/۴/۳۰

تاریخ: ۲۷/۰۵/۱۳۸۰

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: ۴۶۸- ۲۵/۱۰/۷۹

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۴و۷۵
شماره حوزه مالیاتی ۹۸۱۲
شماره سر ممیزی مالیاتی ۹۸۱
اداره: امور اقتصادی و دارائی شهرستان بجنورد
تاریخ ابلاغ رأی: ۳/۱۲/۷۹
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۰۲۱۹-۴/۳۰- ۷/۱۲/۷۹
 
 
خلاصه واخواهی: ۱- رای بدوی مورد اعتراض اینجانب قرار نگرفته و بر آن اساس مالیات قطعی و تقسیط گردیده، حوزه مالیاتی بدون توجه به بند۲ ماده ۲۴۷ پس از گذشت ۸ ماه از تاریخ صدور و ابلاغ رای بدوی به آن اعتراض نموده،از ممیز به عنوان شاکی برای شرکت در جلسه کمیسیون دعوت نشده و بدون توجه به موارد رای تجدید نظر صادر شده. ۲- اینجانب فقط خواستار اجرای رای بدوی بودم، لذا تعدیل صحیح نبوده و مورد ایراد می باشد. ۳- به استناد ماده ۲۴۸ قانون، تعدیل بایستی بر اساس درآمد مودی باشد، اعضاء کمیسیون بدون توجه به متن ماده مذکور نسبت به تعدیل ضریب مالیاتی اقدام نموده که وظایف و اختیارات آنان نبوده و جزء وظایف کمیسیون بند۳ ماده ۱۵۴ می باشد.
به رای تجدید نظر معترض و تقاضای رسیدگی و نقض رای مذکور را دارم.
رای: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه مودی و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رای می نماید:
حسب محتویات پرونده رای شماره ۶۴۱ مورخ ۸/۱۲/۷۸ هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی در تاریخ ۱۵/۱۲/۷۸ تحت شماره۵۷۴۸ در دفتر حوزه مالیاتی ثبت شده(برگ ۳۰۳پرونده) در حالیکه اعتراض مامور تشخیص مربوطه نسبت به رای مذکور به شماره ۱۷۶۰ در تاریخ ۱۶/۸/۷۹ ثبت دفتر حوزه مالیاتی گردیده است(برگهای ۳۰۶و ۳۰۷ پرونده)، نظر به اینکه مامور تشخیص ذیربط بدون توجه به مفاد رای اکثریت شماره۱۳۲۷۲-۴/۳۰ مورخ ۲۳/۱۱/۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از مهلت مقرر در بند ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به رای بدوی مزبور اعتراض نموده و هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رعایت مقررات قانونی یاد شده مبادرت به رسیدگی و نهایتا ضمن نقض رای بدوی، اقدام به تعیین ضریب مالیاتی خارج از وظایف قانونی خود نموده است لذا این شعبه رای مورد واخواهی را به دلیل عدم حصول شرایط لازم جهت طرح در پرونده مورد بحث در هیات تجدید نظر و نقض مقررات قانونی فاقد اعتبار اعلام و پرونده امر را جهت صدور رای مقتضی با رعایت مقررات قانونی فوق الاشاره به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید.
 
 
روح   ا… باباسنگانی
عباس رضائیان
علی عزیزی
 
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi