موضوع

عدم اجرای تبصره1 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان

عدم اجرای تبصره1 ماده 100 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: اصفهان


 نمونه آرای شعب

شماره: 7709/4/30

تاریخ: 21/09/1380

پیوست:
 
 
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی:13/1418- 2/12/79

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1377
شماره حوزه مالیاتی 20721
شماره سر ممیزی مالیاتی 2072
اداره: کل امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان
تاریخ ابلاغ رأی: 19/1/80
شماره و تاریخ ثبت شکایت 888-4/30- 16/2/80
 
 
خلاصه واخواهی: موکل اینجانب مالک یک کارگاه تولید رنگ و یک باب مغازه رنگ فروشی می باشدکه در مغازه فقط تولیدات کارگاه را عرضه می نموده و برای هر دو محل اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1377 به  حوزه های مالیاتی مربوطه تحویل داده است،که حوزه مالیاتی مربوطه به مغازه اقدام به قطعیت مالیات عملکرد1377 از طریق تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و این اقدام مورد اعتراض قرار گرفته است زیرا مالیات متعلق به فعالیت رنگ فروشی طبق تبصره1 ماده100 به حوزه مالیاتی محل کارگاه تولید رنگ پرداخت شده است پرونده مغازه به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر ارجاع گردیده و هر دو هیات اوراق قطعی سال 1377 را بدون توجه به تبصره1 ماده 100 قانون تائید نموده اند.لذا خواستار نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می باشد.
رای: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رای می نماید:
با عنایت به اینکه برگ قطعی شماره 81- 200721- 28/1/79(برگ ردیف 8 پرونده)بابت فعالیت شغلی مغازه رنگ فروشی مودی واقع در خیابان               صادر گردیده و مودی مدعی است که مالیات فعالیت رنگ فروشی را به استناد تبصره 1ماده100 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت نموده، حق بر این بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر در جهت رسیدگی به اظهارات مودی درآمد حاصله از رنگهای تولیدی مودی را که در محل فروشگاه واقع در اصفهان به فروش رفته از درآمد مشمول مالیات فروشگاه مزبور کسر و نسبت به بقیه درآمد اگر وجود داشته و مربوط به فروشهائی غیر از رنگهای تولیدی مودی باشد مبادرت به صدور رای نمایند که به این نحوعمل نشده است علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به علت نقص رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به مراتب یاد شده مجددا رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید.
 
رضا سعیدی امجد
علی اکبر نوربخش
صدیقه کاتوزیان
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها