بخشنامه های مالیاتی

*عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند 3 ماده 2 موقوفات

577

*عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند 3 ماده 2 موقوفات


 

شماره: 24830/2426/5/30
تاریخ: 20/07/1371
پیوست:
 
پیرو بند 2 دستورالعمل شماره 27926/2006-5/30 مورخ 7/6/1368 باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند3ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و با عنایت به مفاد تبصره 5 ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوطه درهرسال خواهد بودیادآوری مینماید، در مواردی که موقوفات مزبور املاک خود رابه اجاره واگذارمینمایند کسرمالیات علی الحساب اجاره موضوع تبصره 9الحاقی به ماده 53 قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی توسط مستاجرین لزومی نخواهد داشت .
 
 
احمدحسینی
معاون درآمد های مالیاتی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 2 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:
1- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی;
2- دس…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *