بخشنامه های مالیاتی

*عدم حضور نماینده صنف

بخشنامه شماره 1875/37/22206 تاریخ 1375/04/20

*عدم حضور نماینده صنف


شماره: 22206/37/18759
تاریخ: 20/04/1375
پیوست:
به منظور حسن اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و جلوگیری از صدور نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت و سایر مراجع دیگر و تاخیر در صدور آراء قطعی و پرداخت حقوق حقه دولت مقتضی است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف ذیربط ابلاغ گردد در صورت غیبت نماینده موضوع بند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مشخصات کامل نماینده با ذکر شماره حکم یا دعوت نامه آن اداره کل در ذیل آراء هیأتهای حل اختلاف ثبت و منعکس گردد و جهت حسن اجرای این دستورالعمل مدیران و ممیزین کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرایی که بدین ترتیب صادر می گردد در صورت مشاهده تخلف و اهمال کاری مراتب جهت تعقیب متخلف به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند .
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *