موضوع

ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 138 در مورد انتقال کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان

ضوابط اجرائی تبصره ۴ ماده ۱۳۸ در مورد انتقال کارخانه- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: خراسان


 نمونه آرای شعب

شماره: ۲۲۴۱/۴/۳۰

تاریخ: ۲۶/۰۳/۱۳۸۱

پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۹/۱۴۵-۱۲/۳/۸۰

مربوط به مالیات: بر درآمد شخص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۶
شماره حوزه مالیاتی: ۲۱۲
شماره سر ممیزی مالیاتی: ۲۱
اداره: کل امور اقتصادی ودارائی خراسان
تاریخ ابلاغ رأی: ۲۰/۴/۸۰
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۴۰۶۳-۴/۳۰-۱۵/۵/۸۰
 
خلاصه واخواهی: این شرکت طبق پروانه بهره برداری شماره ۳۷۴۶۹۹ مورخ ۲۰/۱۲/۶۷ تولید خود را در کارخانه واقع در جاده مخصوص تهران- کرج کیلومتر ۱۱ شروع نموده اما پس از مدتی به علت نزدیکی استحصال مواد اولیه به شهرستان مشهد، شرکت تصمیم به انتقال کارخانه از تهران به شهرستان مشهد گرفت که پس از موافقت وزارت صنایع شرکت از اواخر سال ۷۴ شروع به انتقال تأسیسات وماشین آلات خود از تهران به مشهد نمود ونهایتا تا پایان شهریور ماه ۷۵ کلیه ماشین آلات وتأسیسات به شهرستان مشهد انتقال یافت وشرکت طبق نامه شماره ۰۰۹۰۲/۷۵ مورخ ۲۹/۶/۷۵ مراتب را به اطلاع وزارت دارائی رساند وزارت صنایع نیز پس از حصول اطمینان از انتقال کلیه ماشین آلات از تهران به مشهد پروانه بهره برداری را طبق نامه شماره ۳۹۳۵۴ مورخ ۲۶/۸/۷۶ اصلاح ومحل کارخانه کیلومتر ۱۵ جاده مشهد- کلات تعیین گردید. بنابراین طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم تولیدات شرکت به مدت ده سال از تاریخ بهره برداری در محل جدید از مالیات معاف می باشد لیکن هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به استناد عدم اجرای مقررات مواد ۱و۲ ضوابط اجرائی (عدم اطلاع به وزارت دارائی بعد از انتقال کارخانه) شرکت را مجاز به استفاده از معافیت موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۸ قانون ندانسته است.
رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله وبررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می نماید:
رأی اکثریت:
محتویات پرونده مشعر به آن است که قبلا در مرحله رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به منظور رسیدگی بیشتر به اعتراض شاکی از طریق صدور قرار بررسی مجدد اقدام گردیده است. نهایتا هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر پس از بررسی محتویات پرونده وبا توجه به مفاد گزارش مأمور اجرای قرار صادره اوراق ۱۹۶ لغایت ۱۹۸ مضبوط در پرونده مبنی بر عدم اجرای مواد ۱و۲ دستورالعمل اجرائی تبصره ۴ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم توسط مودی ضمن توجیه واظهارنظر صریح نسبت به اعتراض وی، نحوه اقدام آن را در این زمینه کافی به مقصود ندانسته فلذا با تأئید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است به این جهت چون از حیث مفاد شکوائیه واصله موجبی برای نقض رأی مزبور مشهود نیست لذا رد شکایت اعلام می گردد.
 
داریوش آل آقا
غلامعلی آبائی
 
نظر اقلیت:
طبق ماده ۴ ضوابط اجرائی تبصره ۴ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم وتبصره های ذیل آن، مقررات مربوط به تعیین تاریخ بهره برداری مجدد از کارخانه مورد انتقال، شروع دوره معافیت مالیاتی، فعالیت انجام شده در مدت آزمایشی و وصول مالیات از درآمد حاصل از فعالیت تولیدی کارخانه قبل از اعلام کتبی استقرار کامل آن در محل جدید به طور مشخص تعیین گردیده است لکن ضوابط اجرائی مذکور در خصوص عدم اعطای معافیت مالیاتی مقرر صرفا به دلیل عدم اطلاع کتبی مودی به وزارت امور اقتصادی ودارائی قبل از اقدام به انتقال کارخانه فاقد ضمانت اجرائی لازم وحکم خاص می باشد. از طرفی حسب محتویات پرونده صحت مدارک مربوط به انتقال کارخانه واقدامات انجام شده توسط مودی به شرح بند ۱ گزارش مجری قرار صادره از هیأت حل اختلاف بدوی (برگ ۱۹۶ تا ۱۹۸ پرونده) مورد تأئید قرار گرفته، اما مجری قرار مذکور ونهایتا هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صرفا به دلیل عدم اطلاع کتبی مودی به وزارت امور اقتصادی ودارائی و تأخیر ثبت نامه شرکت در دفتر حوزه مالیاتی، مودی را از شمول مالیات مورد بحث خارج دانسته اند، بنا به مراتب چون صرف عدم اطلاع کتبی مودی در موعد مقرر نمی تواند مانع برخورداری مودی از تسهیلات قانونی مورد بحث باشد لذا از این حیث به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده واقلیت نقص اعتقاد به نقض رأی مذکور پرونده مربوطه را قابل طرح و رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی یاد شده در هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری می داند.
 
روح ا… باباسنگانی
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi