موضوع

صورتجلسه مورخ 1396/04/10شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه مورخ 1396/04/10شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم


شماره: 10-201

تاریخ:10/04/1396

 

صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

 

نامه شماره 11362/230/د مورخ 31/3/1396 معاون محترم مالیاتهای مستقیم در خصوص ابهامات مطرح شده راجع به صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهار نامه مالیاتی سال 1395 و به بعد جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید .

شرح ابهام :

با توجه به بند ت اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین حکم تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مذکور، برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر می­باشد یا خیر؟

1.     طبق بند(ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند 31 قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و اصلاح نظام مالی کشور، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است .

2.     طبق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای  مستقیم اصلاحیه مورخ 31/4/1396، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور  اعلام می­نماید به جز در مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل می­شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می­باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود .

 

 

نظر اکثریت :

با عنایت به مراتب فوق بند (ت) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالان اقتصادی است و به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد . همچنین حسب سیاق عبارت حکم تبصره یک ماده 146 مکرر مبنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­نماید ناظر بر مودیانی می باشد که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک بوده و درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین می گردد . لذا با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات املاک اجاری طبق مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می­گردد . بنابراین حکم تبصره مذکور نیز به صاحبان درآمد املاک اجاری اشخاص حقیقی تسری ندارد .

نظر اقلیت :

بنابه صراحت حکم بند(ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 مبنی بر «ارائه اظهار نامه مالیاتی، … در موعد مقرر به ترتیبی که ….»، به منظور شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین پیش بینی گردیده، بر این اساس حکم یاد شده بطور اعم در برگیرنده برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم نیز خواهد بود .

مواد قانونی وابسته
 

#️هشتک

📤اشتراک گذاری

💬مطالب مشابه

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها