رای شوراها

صورتجلسه مورخ 06/03/1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

رأی شورا شماره 201-3 تاریخ 1392/03/28

صورتجلسه مورخ 06/03/1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم


شماره: 3-201

تاریخ: 1392/03/28

 

صورتجلسه مورخ 1392/03/06 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم

گزارش شماره 9027/م مورخ 1391/11/15 رییس شورای عالی مالیاتی عنوان ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 1392/02/30 مقام و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 1392/03/06 با حضور رییس و اعضای شورای عالی مالیاتی مطرح گردید موضوع گزارش اجمالا دائر بر طرح این مسئله که آیا هیات های حل اختلاف مالیاتی می توانند با در نظر داشتن اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و علیرغم حکم صریح تبصره 2 ماده 104 قانون یاد شده در مواردی که با ادعای مکلفین به کسر و پرداخت علی الحساب مالیات به شرح مندرج در ماده 104 قانون یاد شده و تبصره های آن مبنی بر معافیت منابع درآمدی مورد مطالبه راسا به تشخیص خود و بدون رعایت شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل کسر علی الحساب مالیات را منتفی نمایند؟ که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به اصدار رای می نماید:

 رای اکثریت:

 از آن جایی که در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است، بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیات حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

 امیرحسن علی حکیم- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی- علی محمد بصیرت- علیرضا اسماعیل زاده- ناصر صادقی- محمدتقی رضائیان- عباس ورزیده- سید ناصر ابراهیمی- محمد علیزاده اهوازی- شهرام خاوری- سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

 چنانچه هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب قوانین و مقررات و اسناد و مدارک مثبته و رسیدگی کافی معافیت کلی صاحبان درآمد موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون مالیات های مستقیم را احراز نمایند در این گونه موارد رفع تعرض از مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور (مطالبه شده از پرداخت کنندگان وجه) و منتفی اعلام نمودن آن در مقام رفع اختلاف مالیاتی فاقد ایراد قانونی بوده و در این حالت صرفا بنا به حکم ماده 197 همان قانون جرائم متعلقه، از پرداخت کنندگان وجوه مربوط (که بدون رعایت تبصره 2 ماده 104 در زمان مطالبه مالیات علی الحساب اقدام نموده اند) قابل وصول می باشد.

 محمدعلی تراب زاده- محسن ابراهیمی- محسن توکلی- محمدحسن زارع- سعید آسترکی- عباس خیرخواه- رضا جنانی- تاریوردی رائی- علی پدرام- محمد حیدری

مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *