بخشنامه های مالیاتی

صورتجلسه مورخ 6/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه مورخ 6/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیمشماره: 10009 /200/ص
تاریخ: 04/06/1392
پیوست: دارد
 
بخشنامه
 
059
92
255-104
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی…
موضوع
صورتجلسه مورخ 6/3/1392 شورای عالی مالیاتی در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 6/3/1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3-201 مورخ 28/3/1392 در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر،به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
” از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلا از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانونی و شرط استثناء مورد نظر قانونگذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.”
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء: —
مدت اجراء:  نامحدود
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
 
 
 
 (مفاد بخشنامه شماره10009/200مورخ4/6/1392بر اساس بخشنامه شماره21939/200مورخ6/12/1392کان لم یکن تلقی می گردد)
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 255 – وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:
1- تهیه آیین­نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *