دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل د/260/2729 تاریخ 1398/06/11

شماره دستورالعمل:د/260/2729

تاریخ دستورالعمل:1398/06/11

صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام و فرایند صدور گواهینامه ثبت ‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‌های
یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مودیان محترم مالیاتی ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل صدور گواهینامه ثبت ‌نام مقرر می‌دارد:

· شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام

1.ثبت ‌نام نهایی مودی در سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir;

2.ارائه درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط مودی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده;

3.راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی مطابق دستورالعمل راستی‌آزمایی ثبت ‌نام به شماره 260/4697/د مورخ 1392/11/01;

· نحوه صدور گواهینامه ثبت ‌نام توسط واحدهای خدمات مودیان

  1. مراجعه به فهرست مودیان متقاضی گواهینامه ثبت ‌نام در قسمت مدیریتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir/admin در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت ‌نام» توسط کاربران خدمات مودیان;

2.بررسی و تأیید بندهای «1» و «3» قسمت شرایط صدور گواهینامه ثبت ‌نام این دستورالعمل توسط کاربران خدمات مودیان;

3.تعیین و پیشنهاد نوع گواهینامه ثبت‌ نام توسط کاربران خدمات مودیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده در منوی «گواهینامه ثبت ‌نام» زیر منوی «صدور گواهینامه ثبت‌ نام» و ارسال به کارتابل رئیس امور مالیاتی ذیربط جهت تأیید نهایی;

تذکر: گواهینامه ثبت ‌‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان حائز شرایط، در مرحله اول به صورت موقت حسب نوع فعالیت (تولیدی‌ها با اعتبار یکساله و خدماتی‌ها و سایر فعالیت‌ها دو دوره شش ماهه) و برای مرحله دوم به صورت دائمی فاقد محدودیت زمانی صادر خواهد شد. در همین راستا مودیانی که قبلا برای آنان گواهینامه‌های ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شده است حائز شرایط دریافت گواهینامه ثبت نام دائمی خواهند بود.

ضمنا صدورگواهینامه ثبت نام دائمی برای مودیانی که از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستورالعمل ثبت نام
می نمایند منوط به انجام تکالیف قانونی از تاریخ مشمولیت خواهد بود;

4.مراجعه رئیس امور مالیاتی به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده منوی «گواهینامه ثبت ‌نام»
زیر منوی «تعیین وضعیت گواهینامه ثبت ‌نام» و مشاهده فهرست مودیانی که درخواست گواهینامه ثبت ‌نام آنان توسط کاربران خدمات مودیان تأیید شده است برای بررسی، کنترل، ثبت شماره سریال فرم گواهینامه و تأیید صدور گواهینامه ثبت ‌نام یا «رد درخواست» با درج دلایل;

تذکر: تعیین وضعیت گواهینامه ثبت‌ نام شامل تأیید، اصلاح و رد درخواست گواهینامه ثبت‌نام می‌باشد که صرفا توسط روسای امور مالیاتی ذیربط یا معاون ادارات کل امور مالیاتی قابل انجام خواهد‌ بود.

  1. پس از تعیین نوع گواهینامه ثبت ‌نام و تأیید آن توسط معاون یا رئیس امور مالیاتی ذیربط گواهینامه ثبت‌نام مودی قابل چاپ خواهد بود و کاربران خدمات مودیان موظفند نسبت به چاپ آن در فرم‌های مخصوص جهت امضاء معاون یا رئیس امور مالیاتی مربوطه اقدام نمایند;

6.ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مودی، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت نسبت به صدور گواهینامه ثبت‌ نام اقدام نمایند. انجام اقدامات مزبور توسط اداره امور مالیاتی مانع از صدور به موقع گواهینامه ثبت‌ نام برای مودیان نخواهد بود;

7.چنانچه مودی ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست در سامانه نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوطه (در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذیربط موظفند با ذکر دلایل نسبت به رد درخواست مودی و درج در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به منظور آگاهی مودی برای رفع اشکال اقدام نمایند;

8.گواهینامه‌های صادره صرفا از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی اقامتگاه قانونی/ محل فعالیت مودی که در سامانه مالیات بر ارزش افزوده درج شده است ارسال خواهد شد. درصورت عودت گواهی مزبور توسط پست به هر دلیل و مراجعه و ارائه توضیحات کتبی توسط مودی، چنانچه دلایل ارائه شده به لحاظ راستی آزمایی کافی به مقصود باشد گواهی مذکور می‌بایست مجددا به آدرس قبلی ارسال شود و درصورت تغییر نشانی با ارائه مستندات و اعمال تغییرات در سامانه طرح جامع و مالیات بر ارزش افزوده ضمن امحاء گواهینامه قبلی، مودی نسبت به درخواست جدید اقدام تا نسبت به صدور و ارسال گواهینامه ثبت نام اقدام و به نشانی جدید ارسال گردد;

تذکر: تحویل گواهینامه ثبت نام در موارد خاص به مودیان احراز هویت شده در محل ادارات امور مالیاتی با تأیید مدیر کل یا معاونین یا روسای امور مالیاتی مربوط حسب مورد بلا مانع می‌باشد.

9.در هر مقطع زمانی که توسط مراجع ذیصلاح، نام بنگاه اقتصادی بعنوان مودی ” فاقد اعتبار” به معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردد، به صورت سیستمی ثبت ‌نام وی غیر فعال و گواهینامه ثبت‌ نام صادر شده نیز لغو می‌گردد. لیکن معاملات مودی مشروط به احراز اصالت مبتنی بر حسابرسی مالیاتی، تا تاریخی که اعتبار لغو نشده است قابل قبول است. همچنین در صورتیکه پس از راستی آزمایی مجدد توسط ادارات کل، وضعیت ثبت‌ نام مودی از وضعیت “تأیید شده”به وضعیت”لغو” تغییر یابد، گواهینامه ثبت‌ نام صادره به صورت سیستمی لغو می‌گردد;

  1. مودیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش ” ثبت‌ نام” گزینه “درخواست صدور گواهینامه ثبت ‌نام” از وضعیت درخواست خود اطلاع حاصل نمایند، ضمنا به منظور تکریم مودیان و تسریع در صدور گواهینامه ثبت ‌نام امکان ثبت درخواست صدور گواهینامه یک ماه قبل از انقضاء گواهینامه قبلی برای مودیان فراهم شده است;
  2. کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه “بررسی اعتبار گواهینامه ثبت ‌نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده” از صدور و اعتبار گواهینامه مودیان کسب اطلاع نمایند;
  3. از تاریخ صدور این دستورالعمل، بخشنامه‌های شماره 2815 مورخ 1388/02/05، 4936 مورخ 1388/2/30 و 30392 مورخ 1388/12/18 و همچنین دستورالعمل‌های شماره 260/93/539 مورخ 1393/12/18، 260/95/515 مورخ 1395/06/03 و 260/96/506 مورخ 1396/03/01 ملغی الاثر می‌گردد.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق به عهده مأموران مالیاتی ذیربط بوده و مدیران کل امور مالیاتی مربوطه نیز نظارت‌های لازم را اعمال خواهند نمود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *