موضوع

شمول معافیت موضوع ماده 133 قانون به تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شمول معافیت موضوع ماده ۱۳۳ قانون به تعاونی چند منظوره- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها


 

شماره: ۷۱۲۳/۲۰۱
تاریخ:۳۰/۰۹/۱۳۸۲
پیوست:
 
شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: ۱۰۷۵۶-۲/۲/۸۲
مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۷۸
شماره حوزه مالیاتی: ۰۵۱۱
شماره سر ممیزی مالیاتی:
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۳۱/۲/۸۲
شماره وتاریخ ثبت شکایت: ۲۴۴۲-۲۰۱-۲۷/۳/۸۲
 
خلاصه واخواهی: از بدو تأسیس تا پایان سال ۸۱ تغییری در فعالیت شرکت ایجاد نشده، در سالهای ۷۴و۷۵ وفق ماده ۱۳۳ قانون مالیاتها از پرداخت مالیات معاف گردیده، در سال ۷۶ به منظور استفاده از تسهیلات جهت تأسیس کارخانه شیر وبا موافقت وزارت تعاون نام شرکت از تعاونی تولیدی به تعاونی چند منظوره تغییر یافت که در همان سال ممیز محترم به استناد تغییر نام با توجه به اینکه هیچگونه تغییری در فعالیت ایجاد نشده بود برگ تشخیص مالیات صادر که با پیگیریهای دائم ومستمر، در جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی، معاف از مالیات تشخیص داده شد. در سال ۷۸ ممیز محترم بدون توجه به رویه سالهای گذشته وگزارشات تنطیمی حسابرسان واینکه شرکت فاقد هرگونه درآمد بوده از شرکت مطالبه مالیات به عمل آورده است در حالیکه پرونده سالهای ۷۴و۷۵و۷۶و۷۹و۸۰ حاکی از معافیت شرکت می باشد. ضمنا در سراسر کشور بیش از ۳۰۰۰ تعاونی، فعالیت مشابه این شرکت را داشته که معاف از پرداخت مالیات می باشند، این تعاونی از بدو تأسیس به علت نداشتن سود نسبت به پرداخت ۴% هزینه آموزش تعاون که می بایست برابر اساسنامه به وزارت تعاون پرداخت نماید عمل ننموده که صحت این موضوع را استعلام از وزارت تعاون تأئید می نماید.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه وبررسی شکوائیه واصله ومحتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
شرکت مودی به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۱۳/۵/۷۶ نام خود را از شرکت تعاونی تولیدی به شرکت تعاونی چند منظوره تغییر داده است. نظر به اینکه در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتا انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت بیان گردیده ودرآن ذکری از عنوان شرکتهای تعاونی چند منظوره نشده است، لذا حسب رأی شماره ۷۴۸۱-۴/۳۰ مورخ ۸/۷/۷۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مودی از شمول مقررات ماده ۱۳۳ قانون خارج ومشمول پرداخت مالیات می باشد، ضمنا هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص اعتراضات مودی مبنی بر شمول معافیت ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین فعالیتهای کشاورزی، موضوع ماده ۸۱ قانون قرار رسیدگی صادر ونهایتا با عنایت به گزارش اجرای قرار وبررسی هائی که رأسا به عمل آورده شرکت را مشمول معافیتهای یاد شده ندانسته وبا توجه به تحصیل درآمد توسط شرکت، برگ تشخیص را مورد تأئید قرار داده وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز با کافی دانستن بررسیهای انجام شده توسط هیأت بدوی آن را مورد تأئید قرار داده است.
بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررات ویا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می گردد.
 
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی اصغر زندی فائز
 
 
مواد قانونی وابسته
 -…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi