شمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بر شرکتها

شمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: بر شرکتها


نمونه آرای شعب

شماره: ۲۲۵۰/۴/۳۰

تاریخ: ۲۹/۰۳/۱۳۸۰

پیوست:
شماره و تاریخ رأی موردواخواهی:  8415- 8414- 4/10/1376

مربوط به مالیات اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: ۱۳۷۳
شماره حوزه مالیاتی ۲۱۳-۳۷
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: ۱۹/۱۱/۱۳۷۶
شماره و تاریخ ثبت شکایت ۱۲۷۴۲- ۴/۳۰- ۱۸/۱۲/۷۶
خلاصه واخواهی: بدین وسیله اعتراض خود را نسبت به رأی مذکور اعلام داشته و به استحضار می رساند شرکت در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷ موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره ۱۷۱۷۹-۵/۱۰۰ در ارتباط با تولید پرده توری شده است که از آن تاریخ به امر تولید اشتغال داشته و سپس با توسعه همان کارخانه دست به تولید نخ استریچ در همان محل و تحت همان نام زده است و پروانه بهره برداری شماره ۹۷۰۱-۵ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۲ را در این ارتباط اخذ نموده با توجه به اینکه نخ تولیدی نیز از موارد اولیه تولید پرده توری می باشد و در همان محل نیز اقدام به تولید نخ نموده و در ضمن فعالیت مذکور از فعالیتهای تکمیلی واحد تولیدی پرده توری به شمار می آید، لذا تولید نخ استریچ مشمول معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نبوده و شرکت مذکور می توانسته با در نظر گرفتن ذخیره از محل درآمد تولید پرده توری از معافیت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در جهت توسعه برخوردار گردد.
بنابراین شرکت مذکور در ارتباط با تولید نخ مشمول معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد نهایتا خواستار نقض رأی فوق الذکر از آن شورای محترم می باشم.
رأی:شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید:.
حسب محتویات پرونده، اعتراض آقای ممیز کل مالیاتی در ارتباط با رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بر این موضوع می باشد که تولید نخ استریچ به موجب پروانه بهره برداری شماره ۹۷۰۱-۵ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۲(برگ ۱۳۲ پرونده) به دلیل اینکه با توسعه کارخانه اولیه تولید پرده توری و در همان محل انجام گردیده و اینکه نخ تولیدی از مواد اولیه تولید پرده توری و از فعالیتهای تکمیلی واحد مذکور می باشد، مشمول معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با اظهارنظر صریح و توضیحات مستدل به استناد مقررات ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و مد نظر قرار دادن تاریخ شروع به بهره برداری تولید نخ استریچ طبق پروانه بهره برداری مذکور از اول سال ۷۱ شرکت را مشمول معافیت ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به صدور رأی مقتضی نموده است،لذا از جهت مندرجات شکوائیه واصله خلاف ترتیبات و تشریفات قانونی در روند رسیدگی و صدور رأی مزبور با توجه به ماده ۱۳۲ مذکور و بخشنامه های صادره بعدی مشهود نبوده ، رد شکایت آقای ممیز کل مالیاتی را اعلام می دارد.
عباس رضائیان
روح ا… باباسنگانی
علی عزیزی
مواد قانونی وابسته
-…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi