بخشنامه شماره 30/4/415/1996 تاریخ 1376/01/21

*شرکتهای تابعه وابسته به سازمان گسترش مشمول معافیت تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد

*شرکتهای تابعه وابسته به سازمان گسترش مشمول معافیت تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد


شماره: 1996/415/4/30
تاریخ: 21/01/1376
پیوست:
نظرباینکه مقررات تبصره 3 ماده 48قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرفا” درارتباط باتعلق صددرصد سرمایه شرکت به دولت میباشد و لاغیربنابراین توجه خواهند داشت که مقررات مذکوردرخصوص شرکتهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جاری نبوده و سهام شرکتهای یادشده مشمول مقررات متن ماده 48قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تائید اکثریت اعضاء هیات عمومی شواریعالی مالیاتی نیز رسیده است .
داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی
مواد قانونی وابسته
ماده 48 – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید