بخشنامه های مالیاتی

*شرکتهای تابعه وابسته به سازمان گسترش مشمول معافیت تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد

بخشنامه شماره 30/4/415/1996 تاریخ 1376/01/21


*شرکتهای تابعه وابسته به سازمان گسترش مشمول معافیت تبصره 3 ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد

شماره بخشنامه:30/4/415/1996

تاریخ بخشنامه:1376/01/21


پیوست:

نظرباینکه مقررات تبصره 3 ماده 48قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرفا” درارتباط باتعلق صددرصد سرمایه شرکت به دولت میباشد و لاغیربنابراین توجه خواهند داشت که مقررات مذکوردرخصوص شرکتهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جاری نبوده و سهام شرکتهای یادشده مشمول مقررات متن ماده 48قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تائید اکثریت اعضاء هیات عمومی شواریعالی مالیاتی نیز رسیده است .

داریوش ایران بدی

معاون درآمدهای مالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *