بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

*شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد

*شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه شرکتها تسویه یا ترتیب پرداخت سنوات قبل می باشد


 

شماره: 6751
تاریخ: 16/03/1373
پیوست:
 
 جناب آقای نعمت زاده
 وزیرمحترم صنایع
 بازگشت بنامه شماره 4016350011 مورخ 3/3/73 اشعارمیدارد: تسویه یاترتیب پرداخت مالیات سنوات قبل شرکتها که به عنوان شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه ازسوی حوزه های مالیاتی عنوان میگردد ، اساسا منطبق بامقررات مالیاتی است وتعویق وصول مالیاتهای قطعی شده بعذرهمراهی با واحدهای تولیدی با توجه به تعهدات سنگین این وزارت درقبال سهمیه درآمدهای مالیاتی بودجه کل کشورتوجیه قانونی ندارد. ضمنا” ازنظر مزید اطلاع تصویربخشنامه شماره 3119/305355مورخ 26/2/73 مبنی بردستورتسریع درصدوریاتجدید وتمدید کارت بازرگانی اشخاص به ضمیمه ایفاد میگردد.
 
مرتضی محمدخان
 وزیراموراقتصادی ودارائی
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *