شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین نامه اجرایی

شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی


 
شماره: ۱۱۶۹۲ /۲۳۰/د
تاریخ:۳۰/۰۴/۱۳۹۲
پیوست:
 
                                                                              بخشنامه
 
۰۴۴
۹۲
ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸)
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی
 
موضوع
درج آگهی فروش اموال توقیفی پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم
پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۲۱/۲۰۰ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۱ پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم، نظربه اینکه در اجرای بخشنامه یادشده ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است ، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امورمالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون یادشده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امورمالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند.
مدیران کل امورمالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
 
حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم
تاریخ اجراء: از تاریخ صدور
مدت اجراء: نامحدود
مرجع ناظر: دادستان انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
آیین نامه منسوخ (شماره و تاریخ):
* لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۵۲۹ با دفتر حسابهای مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 
 
 

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۲۱۸
خلاصه موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی

 
شماره: ۱۶۱۲۱ /۲۰۰
تاریخ: ۰۹/۰۸/۱۳۹۱
پیوست:
بخشنامه
 
کد:
۰۵۶
۱۳۹۱
ماده ۳۵ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸
م
 
مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان …
موضوع
آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی
به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌ و وصول به موقع بدهی های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررات موضوع ماده ۳۵ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حسابهای مالیاتی اعلام نمایند.
بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأسا مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
تاریخ اجراء:
مدت اجراء: مطابق قانون
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۳۳۵۶ با دفتر حسابهای مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۱۸ ـ آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور ا…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi