بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

*سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است

بخشنامه شماره 211/1980/16745 تاریخ 1382/04/07

شماره بخشنامه:

16745/1980/211

تاریخ بخشنامه:

1382/04/07

*سود وکارمزد پرداختی بابت صدور وفروش اوراق مشارکت جزءهزینه قابل قبول است


پیوست:
 

 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 7359/211 مورخ 31/3/1382 آن سازمان , نظر به اینکه موجب بند پنج الحاقی به ماده 145 قانونی مذکور سود و جوایزمتعلق به اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف گردیده است سود و کارمزدی که شرکتها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت مینمایند جزء هزینه های قابل پذیر خواهد شد.
 
طهماسب مظاهری
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 145- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
-1 سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌ان…
 ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
1- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *