موضوع

*رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رای هم عرض

*رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رای هم عرض


شماره : 3613 /4/30
تاریخ:05/03/1372
پیوست:
 
گزارش شماره 37/26014 -11/8/70 اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 3/3/72 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ، و اجمال قضیه ازاین قرار است که اداره کل مزبور حسب استنباطاز ماده 257 معتقد است در مواردیکه شعبه شورایعالی مالیاتی رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر راصرفا” بایک دلیل خاص نقض می کند هیئت حل اختلاف مالیات تجدید رسیدگی همعرض موضع ماده 257قانون مکلف است فقط از جهت مذکور رسیدگی و اقدام به صدور رای نماید و لذا اگر هیئت مذکور به جهت یا جهات دیگری غیر از نظر شعبه شورایعالی مالیاتی اقدام به صدور رای نماید. رای صادره بر خلاف مدلول ماده 257بوده و قطعیت نداشته و قابلیت اجرا ندارد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مدلول مواد 251 ، 256 ، 257 قانون مالیاتهای مستقیم و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع و عنایت برویه جاری بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: طبق نص صریح ماده 257قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور باید در رسیدگی مجدد با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رای مقتضی صادر نمایند. و با ملاحظه اینکه به موجب قسمت اخیرماده یاد شده آراءصادره قطعی و لازم اجراء است موقوف الاجراء گذاردن آنها به هیچوجه وجاهت قانونی ندارد.
 
محمد تقی نژاد عمران-  علی اکبر سمیعی-  محمد طاهر-  محمد رزاقی-  مجید میرهادی – محمود حمیدی-  علی اکبرنور بخش – علی اصغرمحمدی-  محمدعلی سعیدزاد.
 

 

مواد قانونی وابسته

#️هشتک

📤اشتراک گذاری

💬مطالب مشابه

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها