دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 10/5/1385 در خصوص جرائم موضوع مواد 197و 199

دستورالعمل شماره 232/397/31154 تاریخ 1388/03/19

شماره دستورالعمل:

31154/ 397/ 232

تاریخ دستورالعمل:

1388/03/19

رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 10/5/1385 در خصوص جرائم موضوع مواد 197و 199


شماره: 31154/ 397/ 232
تاریخ: 19/03/1388
پیوست: دارد
 
 
دستورالعمل
 
508
تبصره 1 ماده 190
88
م
 
مخاطبین /ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی….
موضوع
رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 10/5/1385 در خصوص جرائم موضوع مواد 197و 199
 
احتراما، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473/201- 211 مورخ 10/5/1385، بدین وسیله مقر می دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره 4 ماده 100 و ماده 110 قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده 86( در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مودی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود.
 
 
محمود شکری
معاون عملیاتی
 
 
 
 
 
شماره: 17473/201/211
تاریخ: 10/05/1385
پیوست:
 
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
 
 
چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372/951-211 مورخ 11/4/85 سوالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مودیانی که به تکالیف قانونی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمنا روسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مودیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مودی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80% برای مودیان محترم فراهم گردد.
 
 
 علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *