دستورالعمل شماره 200/99/516 تاریخ 1399/6/30

رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال 1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل

رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال 1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل


شماره: 200/99/516

تاریخ: 1399/06/30

دستورالعمل

 

516

99

مواد 157، 169، 169 مکرر و 219  قانون مالیات­های مستقیم

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

رسیدگی به اطلاعیه­های  عملکرد سال1393  موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل 

نظر به این­که مهلت قانونی مقرر برای رسیدگی به اطلاعیه­های کدگذاری شده و برداشت نشده عملکرد سال 1393  اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل امور مالیاتی، با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده (157) قانون مالیات­های مستقیم وبا رعایت مفاد بند (3) مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ، در تاریخ 1399/06/31 به اتمام می رسد لذا با عنایت به نامه شماره 27690/230/د مورخ 1399/06/26 معاونت درآمدهای مالیاتی و به منظور اتخاذ رویه واحد و جلوگیری از تضییع  احتمالی حقوق دولت مقرر می­دارد:

1)   با استناد به مفاد ماده (45) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 بدینوسیله مسئولیت رسیدگی و در صورت لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به  اطلاعیه­های بارگذاری شده برداشت نشده عملکرد سال 1393 بر عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود که تا تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، اطلاعیه در مخزن اطلاعات آن ادارات کل باقی­مانده است.

2)     ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعیه­های مذکور مکلفند، در بازه زمانی تعیین شده در مفاد ماده (157)  قانون مالیات­های مستقیم، برگ تشخیص مالیاتی صادره برای مودیان موضوع بند­ (1) این دستورالعمل را مطابق مقررات قانونی ابلاغ و حداکثر ظرف مهلت زمانی پانزده روز پس از ابلاغ اوراق مذکور، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان را به منظور انجام سایر فرآیندهای مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی­صلاح ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان مرجع ناظر ، بر اجرای صحیح مفاد این دستورالعمل نظارت خواهد نمود.

 

امید علی پارسا

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 1399/06/30

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

     

 

مواد قانونی وابسته
 ماده 169- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می…
 ماده 169 مکرر – به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و …
 ماده 157 ـ نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات ا…
 ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود …

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال 1393 موجود درمخزن اطلاعات ادارات کل” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید