بخشنامه های مالیاتی

رسیدگی کامل به تمام اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط از طرف هیأت های حل اختلاف تجدید نظر (طرح موارد جدید)

311

رسیدگی کامل به تمام اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های مربوط از طرف هیأت های حل اختلاف تجدید نظر (طرح موارد جدید)


 

 
شماره: 4011/4/30
تاریخ: 11/04/1375
پیوست:
 
چون در باره امکان طرح اعتراض مودیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که قبلا در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است, لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366( و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ 16/3/1375 هیأت مالیاتهای عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:
از حکم ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و تبصره های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باشد, مستفاد نمی گردد, علیهذا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مودی در برابر مقررات قوانین و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط می باشند.
 
 
محمد علی کرباسی – علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی محمود حمیدی علی اکبر نوربخش محمد رزاقی- محمد علی سعید زاده- صمد کرباسی- داریوش آل آقا
 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس
  ماده 258- هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و د…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *