دستورالعمل شماره 200/97/153 تاریخ 1397/11/16

دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئین ­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم درخصوص اظهارنامه ­های تسلیمی برای عملکرد سال 1396

دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئین ­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم درخصوص اظهارنامه ­های تسلیمی برای عملکرد سال 1396


شماره: 153/97/200

تاریخ: 16/11/1397

دستورالعمل

 

153

97

ماده 219

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامه­های تسلیمی برای عملکرد سال 1396

با توجه به مفاد تبصره الحاقی به ماده 29 آیین­نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصموب 27/11/1380 مبنی بر اینکه در اجرای مقررات مواد 27، 28 و 29 این آیین­نامه چنانچه پس از رسیدگی­های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده (مسئول رسیدگی) عینا تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یادشده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند، بنابر این مقرر می­دارد: چنانچه نظر مدیر حسابرسی مربوط در خصوص اظهارنامه­های تسلیمی عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور که طی نامه شماره 6110/225/د مورخ 17/9/1397 دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی ارسال شده است;تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت درآمد و هزینه ماهانه و یا خلاصه درآمد و هزینه سالانه باشد، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی مطابق مقررات اقدام شود .

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: عملکرد سال 1396

مدت اجرا: عملکرد سال 1396

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

مواد قانونی وابسته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید