دستورالعمل های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

دستورالعمل اجرایی ماده 138

دستورالعمل شماره 211/7041/71197 تاریخ 1381/12/14

شماره دستورالعمل:7041/211/71197

تاریخ دستورالعمل:1381/12/14

دستورالعمل اجرایی ماده 138

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ می گردد:
1- بـر اسـاس مـفاد مـاده 138 اصـلاحـی، منـحصـرا شـرکـتـهـای تـعـاونـی و خـصـوصـی مـشمـول مـزایـای مـقـرر در مـاده مـزبـور مـی بـاشـند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *