69

در مورد حذف عبارت وهر سال 20% افزایش سرمایه تصویب شماره 1907

شماره آیین نامه:

21135/ت 31011هـ

تاریخ آئین نامه :

1383/04/24

در مورد حذف عبارت وهر سال 20% افزایش سرمایه تصویب شماره 1907


پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/4/1383 با توجه به نظر رئیس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 19563/6831هـ/ب مورخ 23/3/1383 تصویب نمود:
در ماده (3) آئین نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1907/ت 30370هـ مورخ 2/2/1383 وعبارت “وهرسال به میزان بیست درصد(20%)افزایش سرمایه پرداخت شده” حذف می گردد. 
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 آئین نامه…
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید