بخشنامه های مالیاتی

در خصوص لغو معافیت ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب از سال 78

در خصوص لغو معافیت ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب از سال 78


 

شماره:44/6422/4/30

تاریخ:03/11/1380

پیوست:
 
جناب آقای محمد کمال عاصمی
رییس دفتر محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری
 
عطف به نامه شماره 34368 مورخ 30/7/80 در رابطه با معافیت مالیاتی شرکتهای آب و فاضلاب اشعار  می دارد:
نظر به اینکه طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 کلیه تخفیفها،ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 قانون مذکور از جمله شرکتهای دولتی و سایر شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه و یا سهام آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی می باشد لغو گردیده و به موجب ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون برنامه سوم در طی سالهای برنامه سوم متوقف خواهد بود، لذا معافیت مقرر در ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 در مورد شرکتهای آب و فاضلاب که سرمایه آنها متعلق به وزارت نیرو می باشد از اول سال 79 به مدت پنج سال به حکم ماده 58 قانون برنامه سوم و برای سال 1378 طبق حکم بند ((ش)) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 لغو و قابل اعطاء نمی باشد.
 
عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *