بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

در خصوص فعالیتهای اقتصادی اشخاص ماده 2 و مشمول مالیات بودن از عملکرد سال 81 به بعد

بخشنامه شماره 1050 تاریخ 1381/02/01

شماره:1050

تاریخ:01/02/1381

در خصوص فعالیتهای اقتصادی اشخاص ماده 2 و مشمول مالیات بودن از عملکرد سال 81 به بعد

در خصوص فعالیتهای اقتصادی اشخاص ماده 2 و مشمول مالیات بودن از عملکرد سال 81 به بعد


شماره:1050
تاریخ:01/02/1381
پیوست:
 
 
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و
استانداریهای سراسر کشور
 
نظر به اینکه مطابق تبصره (2) ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است:
(( درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایرفعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.))
از طرفی با عنایت به اینکه حسب مقررات ماده (273) الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود.
لذا مقتضی است کلیه دستگاه های ذکر شده در ماده (2) قانون مزبور ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود و شهرداریها) از اول سال 1381 در صورت مبادرت به فعالیت های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند.
 
محمدرضاعارف
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
  ماده 273ـ تاریخ اجرای این قانون از اول سال 1381 خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ‌ماه سال 1380…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *