تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

در خصوص حذف ید از لیست مواد معدنی خام صادراتی

در خصوص حذف ید از لیست مواد معدنی خام صادراتی

در خصوص حذف ید از لیست مواد معدنی خام صادراتی


شماره نامه: 768247

تاریخ نامه: 1398/12/28

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1398/12/21 درخواست شماره 60/197944 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف ردیف 107 جدول پیسوت مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد، موضوع حذف ید از لیست مواد معدنی خام صادراتی را به استناد ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

«ردیف 107 مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد، حذف گردید.»

 

محمد باقر نوبخت

 

مواد قانونی وابسته
ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صا…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *