تصویب نامه و تصمیم نامه شماره ه57524ت/164964 تاریخ 1398/12/27

در خصوص جلسه هیئت وزیران

در خصوص جلسه هیئت وزیران


شماره: 16496457524هـ

تاریخ: 1398/12/27

 

هیات وزیران در جلسه 1398/12/25 به پیشنهاد شماره 57/245926 مورخ 1398/12/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد:

1.     مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

 

ردیف

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر (ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

1

 

10680025017

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهار محال و بختیاری

1,318,036,314

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری

نامه شماره 118/30428

مورخ 1398/11/2

2

10660065253

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

35,664,000,000

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

نامه شماره 108/29024

مورخ1398/11/20

3

10861824461

شرکت فارس گاز پاورپوینت

شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی

1,972,896,806,388

سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

نامه شماره 251/5686

مورخ 1398/9/26

4

10100192189

شرکت نیروگاه جنوب اسفهان

شرکت مادر تخصص تولید نیروی برق حرارتی

1,249,957,828,688

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره 251/5686

مورخ 1398/9/26

5

10260654326

شرکت پرشیان انرژی جی

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

927,924,000,000

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره 8718

مورخ 1398/4/25

6

10103804104

گروه پتروشیمی تابان فردا

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

1,000,000,000,000

سازمان خصوصی سازی

نامه شماره 26470

مورخ 1398/11/30

 

 

2.     شرکت های دولتی بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول مذکور می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سر رسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نمایند.

3.     سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

4.     مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه ، به شرکت های دولتی ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور ( اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی ( با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است .

5.     در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه ، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خرانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند برای وصول مبالغ مازد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی ربط واریز نمایند .

 

 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “در خصوص جلسه هیئت وزیران” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید